Thống kê đầu đuôi XSBD - Thống kê đầu đuôi loto Bình Dương

Hôm nay: Thứ tư, ngày 22/03/2023
Thống kê đầu loto xổ số Bình Dương trong vòng 10 lần từ 22/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-03-2023 1 lần0 lần3 lần2 lần5 lần3 lần1 lần0 lần3 lần0 lần
10-03-2023 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
03-03-2023 7 lần2 lần0 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
24-02-2023 0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
17-02-2023 1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
10-02-2023 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
03-02-2023 0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần5 lần1 lần
27-01-2023 2 lần0 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
20-01-2023 1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
13-01-2023 1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần0 lần4 lần4 lần0 lần
Tổng 16 lần10 lần19 lần20 lần18 lần24 lần9 lần19 lần32 lần13 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Dương trong vòng 10 lần từ 22-03-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-03-2023 0 lần1 lần2 lần5 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
10-03-2023 2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
03-03-2023 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần5 lần
24-02-2023 2 lần2 lần0 lần5 lần0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần
17-02-2023 3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
10-02-2023 5 lần1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
03-02-2023 0 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
27-01-2023 1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần
20-01-2023 1 lần1 lần6 lần2 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần1 lần
13-01-2023 1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
Tổng 16 lần17 lần21 lần27 lần18 lần16 lần20 lần9 lần16 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-03-2023 1 lần4 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần4 lần2 lần0 lần
10-03-2023 2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần6 lần0 lần
03-03-2023 1 lần2 lần0 lần0 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
24-02-2023 3 lần5 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
17-02-2023 1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
10-02-2023 4 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
03-02-2023 2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần0 lần1 lần5 lần
27-01-2023 1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
20-01-2023 1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
13-01-2023 0 lần4 lần3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng 16 lần27 lần14 lần19 lần22 lần15 lần13 lần17 lần22 lần15 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03
Backtotop