Thống kê đầu đuôi XSBDI - Thống kê đầu đuôi loto Bình Định

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 31/03/2023
Thống kê đầu loto xổ số Bình Định trong vòng 10 lần từ 31/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30-03-2023 3 lần0 lần3 lần4 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
23-03-2023 4 lần0 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
16-03-2023 2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
09-03-2023 2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
02-03-2023 3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần4 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
23-02-2023 3 lần1 lần4 lần0 lần1 lần5 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
16-02-2023 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
09-02-2023 3 lần0 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
02-02-2023 2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
26-01-2023 2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần1 lần
Tổng 26 lần13 lần16 lần18 lần16 lần25 lần16 lần15 lần19 lần16 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Định trong vòng 10 lần từ 31-03-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
30-03-2023 0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần2 lần3 lần
23-03-2023 3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần4 lần
16-03-2023 1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần0 lần2 lần2 lần
09-03-2023 2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
02-03-2023 5 lần2 lần1 lần1 lần0 lần0 lần1 lần2 lần5 lần1 lần
23-02-2023 3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần5 lần2 lần
16-02-2023 0 lần1 lần0 lần3 lần3 lần4 lần1 lần4 lần0 lần2 lần
09-02-2023 3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần4 lần
02-02-2023 0 lần3 lần4 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
26-01-2023 1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng 18 lần13 lần18 lần20 lần18 lần12 lần18 lần17 lần23 lần23 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
30-03-2023 1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
23-03-2023 3 lần0 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
16-03-2023 0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
09-03-2023 4 lần1 lần2 lần0 lần3 lần0 lần2 lần0 lần2 lần4 lần
02-03-2023 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
23-02-2023 2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
16-02-2023 2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
09-02-2023 2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
02-02-2023 1 lần0 lần4 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
26-01-2023 3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng 20 lần14 lần23 lần11 lần24 lần13 lần19 lần21 lần16 lần19 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 31/03/2023
47,74
71,17
56,65
92,29
48,84
75,57
54,45
37,73
04,40
68,86
Cầu đặc biệt đẹp ngày 31/03/2023
86,68
08,80
75,57
71,17
05,50
60,06
10,01
81,18
30,03
96,69
Backtotop