Thống kê đầu đuôi XSBL - Thống kê đầu đuôi loto Bạc Liêu

Hôm nay: Thứ tư, ngày 22/03/2023
Thống kê đầu loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 10 lần từ 22/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-03-2023 1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần
14-03-2023 2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
07-03-2023 4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần0 lần1 lần5 lần3 lần2 lần
28-02-2023 1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần3 lần
21-02-2023 3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
14-02-2023 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
07-02-2023 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần0 lần
31-01-2023 1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
24-01-2023 0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần5 lần3 lần2 lần
17-01-2023 0 lần0 lần0 lần4 lần2 lần0 lần1 lần5 lần1 lần5 lần
Tổng 16 lần15 lần14 lần20 lần17 lần12 lần16 lần22 lần21 lần27 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 10 lần từ 22-03-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21-03-2023 2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
14-03-2023 1 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần0 lần2 lần3 lần
07-03-2023 3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
28-02-2023 1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
21-02-2023 1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
14-02-2023 1 lần7 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
07-02-2023 0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
31-01-2023 3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
24-01-2023 1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần4 lần3 lần1 lần
17-01-2023 3 lần0 lần0 lần1 lần1 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần
Tổng 16 lần25 lần14 lần20 lần14 lần11 lần19 lần19 lần21 lần21 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21-03-2023 1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
14-03-2023 0 lần2 lần1 lần0 lần0 lần6 lần1 lần3 lần1 lần4 lần
07-03-2023 1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
28-02-2023 1 lần1 lần0 lần3 lần0 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
21-02-2023 1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
14-02-2023 1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
07-02-2023 0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
31-01-2023 0 lần2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần0 lần5 lần3 lần
24-01-2023 1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
17-01-2023 2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
Tổng 8 lần16 lần16 lần14 lần16 lần30 lần15 lần16 lần27 lần22 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03
Backtotop