Thống kê đầu đuôi XSBTH - Thống kê đầu đuôi loto Bình Thuận

Hôm nay: Thứ tư, ngày 22/03/2023
Thống kê đầu loto xổ số Bình Thuận trong vòng 10 lần từ 22/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-03-2023 1 lần2 lần1 lần0 lần5 lần3 lần0 lần4 lần1 lần1 lần
09-03-2023 3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
02-03-2023 1 lần1 lần1 lần5 lần0 lần2 lần5 lần1 lần0 lần2 lần
23-02-2023 0 lần1 lần3 lần4 lần3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần0 lần
16-02-2023 1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần1 lần
09-02-2023 2 lần1 lần4 lần0 lần0 lần3 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
02-02-2023 3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
26-01-2023 2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần1 lần2 lần5 lần0 lần
19-01-2023 6 lần0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
12-01-2023 0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
Tổng 19 lần14 lần19 lần20 lần15 lần21 lần21 lần16 lần22 lần13 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Thuận trong vòng 10 lần từ 22-03-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
16-03-2023 2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần
09-03-2023 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần5 lần0 lần
02-03-2023 3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
23-02-2023 3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần3 lần
16-02-2023 3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
09-02-2023 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
02-02-2023 2 lần0 lần2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
26-01-2023 0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần
19-01-2023 3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
12-01-2023 0 lần2 lần4 lần6 lần0 lần1 lần0 lần0 lần3 lần2 lần
Tổng 19 lần18 lần19 lần20 lần15 lần16 lần11 lần18 lần26 lần18 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
16-03-2023 0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
09-03-2023 2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
02-03-2023 2 lần5 lần1 lần0 lần2 lần2 lần0 lần4 lần0 lần2 lần
23-02-2023 1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
16-02-2023 3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
09-02-2023 1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
02-02-2023 1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần5 lần
26-01-2023 2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần5 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
19-01-2023 3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
12-01-2023 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
Tổng 17 lần23 lần14 lần18 lần18 lần22 lần12 lần20 lần17 lần19 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03
Backtotop