Thống kê đầu đuôi XSBTR - Thống kê đầu đuôi loto Bến Tre

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 24/03/2023
Thống kê đầu loto xổ số Bến Tre trong vòng 10 lần từ 24/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-03-2023 0 lần1 lần0 lần3 lần0 lần5 lần2 lần3 lần4 lần0 lần
14-03-2023 1 lần0 lần5 lần0 lần3 lần0 lần4 lần0 lần2 lần3 lần
07-03-2023 2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
28-02-2023 1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
21-02-2023 2 lần1 lần5 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
14-02-2023 3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
07-02-2023 2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
31-01-2023 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần0 lần4 lần
24-01-2023 0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần4 lần1 lần
17-01-2023 2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 14 lần18 lần18 lần24 lần15 lần22 lần20 lần13 lần19 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bến Tre trong vòng 10 lần từ 24-03-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21-03-2023 3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
14-03-2023 1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần5 lần1 lần0 lần2 lần
07-03-2023 1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần5 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
28-02-2023 4 lần1 lần0 lần1 lần4 lần0 lần4 lần0 lần3 lần1 lần
21-02-2023 2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
14-02-2023 3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
07-02-2023 3 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần
31-01-2023 1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
24-01-2023 6 lần0 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
17-01-2023 4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 28 lần10 lần22 lần16 lần19 lần20 lần17 lần16 lần17 lần15 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21-03-2023 3 lần0 lần2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần4 lần
14-03-2023 3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần0 lần
07-03-2023 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần4 lần1 lần
28-02-2023 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần0 lần4 lần
21-02-2023 3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
14-02-2023 3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
07-02-2023 4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
31-01-2023 3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
24-01-2023 2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
17-01-2023 1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng 25 lần16 lần13 lần20 lần18 lần19 lần8 lần22 lần17 lần22 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 24/03/2023
93,39
12,21
45,54
18,81
76,67
96,69
37,73
84,48
31,13
06,60
Cầu đặc biệt đẹp ngày 24/03/2023
37,73
34,43
56,65
78,87
79,97
89,98
96,69
01,10
67,76
15,51
Backtotop