Thống kê đầu đuôi XSDL - Thống kê đầu đuôi loto Đà Lạt

Hôm nay: Thứ tư, ngày 22/03/2023
Thống kê đầu loto xổ số Đà Lạt trong vòng 10 lần từ 22/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-03-2023 2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
12-03-2023 0 lần0 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
05-03-2023 0 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần4 lần2 lần4 lần0 lần
26-02-2023 1 lần4 lần1 lần4 lần0 lần0 lần2 lần0 lần2 lần4 lần
19-02-2023 3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần
12-02-2023 1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
05-02-2023 1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần6 lần
29-01-2023 3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần0 lần4 lần2 lần
22-01-2023 2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
15-01-2023 3 lần0 lần4 lần1 lần0 lần1 lần5 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 16 lần17 lần14 lần20 lần16 lần13 lần24 lần16 lần22 lần22 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đà Lạt trong vòng 10 lần từ 22-03-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19-03-2023 0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần5 lần3 lần
12-03-2023 3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
05-03-2023 1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần3 lần
26-02-2023 2 lần4 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
19-02-2023 1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
12-02-2023 3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần5 lần0 lần3 lần1 lần
05-02-2023 1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần
29-01-2023 3 lần0 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
22-01-2023 5 lần1 lần0 lần1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
15-01-2023 2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng 21 lần22 lần19 lần25 lần15 lần11 lần23 lần11 lần17 lần16 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19-03-2023 1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
12-03-2023 1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
05-03-2023 2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần5 lần0 lần2 lần3 lần0 lần
26-02-2023 2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
19-02-2023 0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
12-02-2023 2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần5 lần0 lần2 lần
05-02-2023 2 lần2 lần0 lần0 lần0 lần2 lần0 lần2 lần6 lần4 lần
29-01-2023 0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
22-01-2023 2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần4 lần0 lần0 lần
15-01-2023 1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần5 lần1 lần1 lần
Tổng 13 lần17 lần17 lần14 lần20 lần22 lần16 lần26 lần17 lần18 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03
Backtotop