Thống kê đầu đuôi XSDN - Thống kê đầu đuôi loto Đồng Nai

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 31/03/2023
Thống kê đầu loto xổ số Đồng Nai trong vòng 10 lần từ 31/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29-03-2023 4 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
22-03-2023 5 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
15-03-2023 1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần
08-03-2023 1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần0 lần4 lần4 lần1 lần
01-03-2023 1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần
22-02-2023 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
15-02-2023 4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
08-02-2023 1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần
01-02-2023 2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
25-01-2023 5 lần2 lần0 lần4 lần0 lần0 lần0 lần3 lần3 lần1 lần
Tổng 26 lần19 lần14 lần11 lần17 lần13 lần17 lần25 lần21 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đồng Nai trong vòng 10 lần từ 31-03-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
29-03-2023 1 lần4 lần0 lần0 lần1 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần
22-03-2023 1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
15-03-2023 0 lần4 lần1 lần0 lần4 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
08-03-2023 3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
01-03-2023 2 lần2 lần5 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
22-02-2023 4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần2 lần0 lần
15-02-2023 2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần4 lần0 lần3 lần
08-02-2023 0 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần0 lần1 lần6 lần2 lần
01-02-2023 2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
25-01-2023 1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần
Tổng 16 lần23 lần14 lần14 lần21 lần21 lần14 lần20 lần18 lần19 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
29-03-2023 3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
22-03-2023 1 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
15-03-2023 3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
08-03-2023 2 lần4 lần0 lần5 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần0 lần
01-03-2023 1 lần5 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
22-02-2023 2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
15-02-2023 0 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
08-02-2023 3 lần0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
01-02-2023 3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần3 lần4 lần2 lần2 lần0 lần
25-01-2023 0 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần
Tổng 18 lần22 lần17 lần24 lần24 lần17 lần17 lần13 lần12 lần16 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 31/03/2023
47,74
71,17
56,65
92,29
48,84
75,57
54,45
37,73
04,40
68,86
Cầu đặc biệt đẹp ngày 31/03/2023
86,68
08,80
75,57
71,17
05,50
60,06
10,01
81,18
30,03
96,69
Backtotop