Thống kê đầu đuôi XSDT - Thống kê đầu đuôi loto Đồng Tháp

Hôm nay: Thứ tư, ngày 07/12/2022
Thống kê đầu loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 10 lần từ 07/12/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
05-12-2022 4 lần1 lần1 lần0 lần0 lần4 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
28-11-2022 0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
21-11-2022 2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
14-11-2022 5 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
07-11-2022 2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần5 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
31-10-2022 3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
24-10-2022 2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần4 lần0 lần0 lần0 lần1 lần
17-10-2022 2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần0 lần3 lần4 lần3 lần2 lần
10-10-2022 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
03-10-2022 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
Tổng 23 lần17 lần13 lần9 lần19 lần29 lần21 lần21 lần12 lần16 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 10 lần từ 07-12-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
05-12-2022 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
28-11-2022 1 lần4 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
21-11-2022 5 lần0 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
14-11-2022 1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần5 lần0 lần1 lần2 lần
07-11-2022 3 lần1 lần4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần0 lần0 lần5 lần
31-10-2022 1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
24-10-2022 1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
17-10-2022 4 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
10-10-2022 2 lần3 lần0 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
03-10-2022 2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần4 lần
Tổng 21 lần17 lần18 lần20 lần21 lần13 lần22 lần15 lần12 lần21 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
05-12-2022 2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
28-11-2022 2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần0 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
21-11-2022 2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
14-11-2022 1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
07-11-2022 1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần5 lần0 lần3 lần0 lần
31-10-2022 2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần0 lần
24-10-2022 0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần4 lần
17-10-2022 0 lần1 lần0 lần3 lần1 lần5 lần0 lần2 lần0 lần6 lần
10-10-2022 2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần
03-10-2022 2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
Tổng 14 lần22 lần16 lần22 lần20 lần15 lần20 lần15 lần16 lần20 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 08/12/2022
02,20
08,80
60,06
03,30
18,81
92,29
56,65
26,62
52,25
42,24
Cầu đặc biệt đẹp ngày 08/12/2022
40,04
95,59
79,97
17,71
14,41
43,34
84,48
10,01
18,81
31,13
Backtotop
hb888xbet22kubet