Thống kê đầu đuôi XSDT - Thống kê đầu đuôi loto Đồng Tháp

Hôm nay: Thứ tư, ngày 22/03/2023
Thống kê đầu loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 10 lần từ 22/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-03-2023 2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
13-03-2023 1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
06-03-2023 2 lần1 lần1 lần2 lần5 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
27-02-2023 0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
20-02-2023 3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
13-02-2023 0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
06-02-2023 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần0 lần1 lần
30-01-2023 5 lần2 lần5 lần2 lần0 lần0 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
23-01-2023 2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
16-01-2023 1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần0 lần0 lần2 lần4 lần
Tổng 18 lần13 lần20 lần19 lần24 lần13 lần22 lần17 lần16 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 10 lần từ 22-03-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20-03-2023 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
13-03-2023 1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần0 lần3 lần4 lần
06-03-2023 3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần5 lần2 lần0 lần2 lần
27-02-2023 1 lần3 lần0 lần5 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
20-02-2023 3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
13-02-2023 1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
06-02-2023 3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần
30-01-2023 1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần0 lần3 lần2 lần
23-01-2023 2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần3 lần0 lần1 lần4 lần1 lần
16-01-2023 4 lần3 lần0 lần1 lần0 lần0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
Tổng 20 lần17 lần14 lần20 lần19 lần15 lần16 lần16 lần23 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20-03-2023 1 lần0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần5 lần1 lần
13-03-2023 2 lần0 lần3 lần0 lần1 lần1 lần0 lần4 lần3 lần4 lần
06-03-2023 1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
27-02-2023 2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
20-02-2023 0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
13-02-2023 1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
06-02-2023 4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
30-01-2023 0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần4 lần1 lần
23-01-2023 1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
16-01-2023 1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
Tổng 13 lần14 lần21 lần15 lần21 lần23 lần17 lần17 lần22 lần17 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03
Backtotop