Thống kê đầu đuôi XSGL - Thống kê đầu đuôi loto Gia Lai

Hôm nay: Thứ tư, ngày 22/03/2023
Thống kê đầu loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 22/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-03-2023 1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
10-03-2023 0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần5 lần1 lần
03-03-2023 1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần4 lần1 lần3 lần0 lần
24-02-2023 1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần
17-02-2023 2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần4 lần
10-02-2023 2 lần0 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
03-02-2023 2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần4 lần
27-01-2023 3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
20-01-2023 3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
13-01-2023 2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần0 lần
Tổng 17 lần13 lần17 lần21 lần22 lần14 lần17 lần17 lần24 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 22-03-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-03-2023 1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
10-03-2023 3 lần2 lần5 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
03-03-2023 3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
24-02-2023 0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần6 lần1 lần0 lần
17-02-2023 2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần0 lần5 lần
10-02-2023 0 lần2 lần5 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
03-02-2023 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần5 lần2 lần
27-01-2023 0 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần3 lần
20-01-2023 0 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần3 lần
13-01-2023 1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng 12 lần26 lần24 lần10 lần15 lần14 lần11 lần30 lần20 lần18 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-03-2023 0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần5 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
10-03-2023 5 lần1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
03-03-2023 1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
24-02-2023 2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần4 lần
17-02-2023 2 lần2 lần4 lần3 lần0 lần3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
10-02-2023 1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
03-02-2023 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
27-01-2023 0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
20-01-2023 0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
13-01-2023 2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần0 lần5 lần1 lần3 lần
Tổng 15 lần21 lần21 lần17 lần22 lần23 lần12 lần13 lần19 lần17 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03
Backtotop