Thống kê đầu đuôi XSHG - Thống kê đầu đuôi loto Hậu Giang

Hôm nay: Thứ tư, ngày 22/03/2023
Thống kê đầu loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 22/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-03-2023 4 lần1 lần2 lần1 lần0 lần5 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
11-03-2023 3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
04-03-2023 2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần
25-02-2023 1 lần1 lần0 lần0 lần5 lần3 lần1 lần0 lần5 lần2 lần
18-02-2023 3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
11-02-2023 1 lần3 lần2 lần2 lần5 lần2 lần3 lần0 lần0 lần0 lần
04-02-2023 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
28-01-2023 2 lần0 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
21-01-2023 3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần
14-01-2023 3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
Tổng 23 lần9 lần17 lần15 lần21 lần21 lần23 lần15 lần21 lần15 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 22-03-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18-03-2023 2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
11-03-2023 3 lần0 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
04-03-2023 3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần
25-02-2023 1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
18-02-2023 3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
11-02-2023 2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
04-02-2023 3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
28-01-2023 3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
21-01-2023 1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
14-01-2023 2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
Tổng 23 lần20 lần18 lần19 lần17 lần18 lần22 lần15 lần13 lần15 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18-03-2023 1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần
11-03-2023 2 lần1 lần6 lần2 lần0 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
04-03-2023 2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần
25-02-2023 3 lần4 lần0 lần2 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
18-02-2023 1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần0 lần0 lần0 lần
11-02-2023 4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần0 lần1 lần
04-02-2023 1 lần4 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần5 lần0 lần
28-01-2023 0 lần2 lần0 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
21-01-2023 2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần6 lần1 lần1 lần0 lần
14-01-2023 1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần5 lần4 lần1 lần
Tổng 17 lần23 lần21 lần25 lần16 lần15 lần20 lần19 lần18 lần6 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03
Backtotop