Thống kê đầu đuôi XSHG - Thống kê đầu đuôi loto Hậu Giang

Hôm nay: Thứ tư, ngày 07/12/2022
Thống kê đầu loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 07/12/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
03-12-2022 1 lần4 lần0 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
26-11-2022 1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
19-11-2022 1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
12-11-2022 4 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần1 lần
05-11-2022 1 lần1 lần4 lần4 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
29-10-2022 2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
22-10-2022 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
15-10-2022 2 lần1 lần3 lần0 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
08-10-2022 0 lần1 lần3 lần1 lần5 lần0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
01-10-2022 2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
Tổng 15 lần17 lần24 lần16 lần21 lần22 lần16 lần14 lần18 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 07-12-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
03-12-2022 0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
26-11-2022 0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
19-11-2022 2 lần0 lần0 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
12-11-2022 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
05-11-2022 0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần5 lần3 lần1 lần1 lần
29-10-2022 1 lần3 lần2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
22-10-2022 2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
15-10-2022 0 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
08-10-2022 4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
01-10-2022 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 12 lần15 lần15 lần15 lần18 lần24 lần22 lần21 lần19 lần19 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
03-12-2022 3 lần1 lần5 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần0 lần
26-11-2022 4 lần3 lần3 lần1 lần0 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
19-11-2022 3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
12-11-2022 3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần4 lần0 lần2 lần
05-11-2022 2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần
29-10-2022 2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
22-10-2022 1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần
15-10-2022 2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần0 lần3 lần4 lần0 lần
08-10-2022 3 lần0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần6 lần0 lần2 lần2 lần
01-10-2022 2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
Tổng 25 lần19 lần25 lần10 lần13 lần14 lần21 lần22 lần18 lần13 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 08/12/2022
02,20
08,80
60,06
03,30
18,81
92,29
56,65
26,62
52,25
42,24
Cầu đặc biệt đẹp ngày 08/12/2022
40,04
95,59
79,97
17,71
14,41
43,34
84,48
10,01
18,81
31,13
Backtotop
hb888xbet22kubet