Thống kê đầu đuôi XSKG - Thống kê đầu đuôi loto Kiên Giang

Hôm nay: Thứ tư, ngày 07/12/2022
Thống kê đầu loto xổ số Kiên Giang trong vòng 10 lần từ 07/12/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
04-12-2022 3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
27-11-2022 3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
20-11-2022 2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
13-11-2022 5 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
06-11-2022 3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
30-10-2022 1 lần4 lần1 lần1 lần4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
23-10-2022 3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
16-10-2022 1 lần2 lần0 lần0 lần3 lần4 lần1 lần3 lần4 lần0 lần
09-10-2022 2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần5 lần2 lần3 lần0 lần
02-10-2022 2 lần1 lần2 lần5 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 25 lần12 lần13 lần17 lần14 lần19 lần21 lần20 lần24 lần15 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Kiên Giang trong vòng 10 lần từ 07-12-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
04-12-2022 2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
27-11-2022 0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
20-11-2022 1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần
13-11-2022 5 lần4 lần1 lần2 lần2 lần0 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
06-11-2022 1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
30-10-2022 2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
23-10-2022 2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
16-10-2022 0 lần0 lần3 lần5 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần
09-10-2022 4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần
02-10-2022 2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
Tổng 19 lần22 lần16 lần22 lần16 lần18 lần16 lần14 lần17 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
04-12-2022 3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
27-11-2022 2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
20-11-2022 2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
13-11-2022 2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
06-11-2022 4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
30-10-2022 3 lần0 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
23-10-2022 1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
16-10-2022 2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
09-10-2022 1 lần0 lần0 lần5 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
02-10-2022 1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần0 lần4 lần3 lần
Tổng 21 lần13 lần13 lần25 lần14 lần18 lần19 lần12 lần26 lần19 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 08/12/2022
02,20
08,80
60,06
03,30
18,81
92,29
56,65
26,62
52,25
42,24
Cầu đặc biệt đẹp ngày 08/12/2022
40,04
95,59
79,97
17,71
14,41
43,34
84,48
10,01
18,81
31,13
Backtotop
hb888xbet22kubet