Thống kê đầu đuôi XSKG - Thống kê đầu đuôi loto Kiên Giang

Hôm nay: Thứ tư, ngày 22/03/2023
Thống kê đầu loto xổ số Kiên Giang trong vòng 10 lần từ 22/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-03-2023 1 lần0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
12-03-2023 2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
05-03-2023 2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
26-02-2023 2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
19-02-2023 1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
12-02-2023 1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
05-02-2023 1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
29-01-2023 1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần0 lần
22-01-2023 1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần6 lần
15-01-2023 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần0 lần
Tổng 13 lần12 lần16 lần15 lần25 lần16 lần21 lần21 lần18 lần23 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Kiên Giang trong vòng 10 lần từ 22-03-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19-03-2023 1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
12-03-2023 1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
05-03-2023 1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
26-02-2023 0 lần1 lần4 lần1 lần2 lần6 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
19-02-2023 2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
12-02-2023 1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
05-02-2023 1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần6 lần0 lần
29-01-2023 3 lần5 lần0 lần4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
22-01-2023 2 lần0 lần4 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
15-01-2023 1 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần5 lần0 lần1 lần1 lần
Tổng 13 lần23 lần18 lần19 lần27 lần15 lần21 lần14 lần17 lần13 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19-03-2023 3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
12-03-2023 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
05-03-2023 2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
26-02-2023 1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần0 lần1 lần5 lần
19-02-2023 3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
12-02-2023 2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
05-02-2023 3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
29-01-2023 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
22-01-2023 0 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
15-01-2023 4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 22 lần25 lần17 lần18 lần16 lần13 lần20 lần14 lần16 lần19 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03
Backtotop