Thống kê đầu đuôi XSKT - Thống kê đầu đuôi loto Kon Tum

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 31/03/2023
Thống kê đầu loto xổ số Kon Tum trong vòng 10 lần từ 31/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-03-2023 1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần0 lần0 lần5 lần1 lần0 lần
19-03-2023 3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
12-03-2023 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
05-03-2023 2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần1 lần
26-02-2023 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
19-02-2023 0 lần4 lần5 lần2 lần0 lần0 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
12-02-2023 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
05-02-2023 1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
29-01-2023 2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
22-01-2023 2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
Tổng 16 lần22 lần26 lần16 lần12 lần10 lần18 lần27 lần18 lần15 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Kon Tum trong vòng 10 lần từ 31-03-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-03-2023 0 lần0 lần1 lần3 lần4 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần
19-03-2023 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần4 lần
12-03-2023 4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
05-03-2023 1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
26-02-2023 2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
19-02-2023 3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
12-02-2023 1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần0 lần5 lần1 lần2 lần
05-02-2023 4 lần0 lần0 lần0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần
29-01-2023 0 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần4 lần1 lần0 lần1 lần
22-01-2023 0 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần4 lần1 lần0 lần1 lần
Tổng 17 lần18 lần13 lần19 lần16 lần21 lần15 lần22 lần15 lần24 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-03-2023 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
19-03-2023 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần1 lần0 lần2 lần
12-03-2023 1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần0 lần4 lần3 lần
05-03-2023 0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần
26-02-2023 1 lần3 lần1 lần2 lần6 lần1 lần0 lần1 lần0 lần3 lần
19-02-2023 1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần3 lần
12-02-2023 5 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần0 lần4 lần
05-02-2023 1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
29-01-2023 0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
22-01-2023 0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
Tổng 13 lần21 lần20 lần13 lần20 lần19 lần16 lần20 lần17 lần21 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 31/03/2023
47,74
71,17
56,65
92,29
48,84
75,57
54,45
37,73
04,40
68,86
Cầu đặc biệt đẹp ngày 31/03/2023
86,68
08,80
75,57
71,17
05,50
60,06
10,01
81,18
30,03
96,69
Backtotop