Thống kê đầu đuôi XSLA - Thống kê đầu đuôi loto Long An

Hôm nay: Thứ tư, ngày 22/03/2023
Thống kê đầu loto xổ số Long An trong vòng 10 lần từ 22/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-03-2023 0 lần0 lần2 lần4 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
11-03-2023 4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
04-03-2023 4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
25-02-2023 0 lần6 lần0 lần0 lần0 lần1 lần3 lần3 lần5 lần0 lần
18-02-2023 3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
11-02-2023 1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần7 lần0 lần3 lần0 lần1 lần
04-02-2023 1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
28-01-2023 2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần4 lần2 lần1 lần
21-01-2023 0 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần
14-01-2023 0 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
Tổng 15 lần21 lần15 lần16 lần12 lần18 lần23 lần23 lần22 lần15 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Long An trong vòng 10 lần từ 22-03-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18-03-2023 1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
11-03-2023 2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
04-03-2023 0 lần4 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
25-02-2023 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần0 lần0 lần3 lần
18-02-2023 3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
11-02-2023 0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần5 lần1 lần2 lần2 lần
04-02-2023 0 lần1 lần1 lần6 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
28-01-2023 0 lần5 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
21-01-2023 2 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
14-01-2023 1 lần5 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
Tổng 10 lần27 lần17 lần18 lần20 lần20 lần21 lần15 lần17 lần15 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18-03-2023 2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
11-03-2023 2 lần4 lần1 lần0 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
04-03-2023 2 lần2 lần1 lần0 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
25-02-2023 3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
18-02-2023 3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
11-02-2023 2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần4 lần2 lần
04-02-2023 1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
28-01-2023 1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
21-01-2023 1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
14-01-2023 2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần
Tổng 19 lần23 lần14 lần13 lần17 lần18 lần22 lần15 lần22 lần17 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03
Backtotop