Thống kê đầu đuôi XSMB - Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc

Hôm nay: Chủ nhật, ngày 29/01/2023
Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 29/01/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29-01-2023 2 lần2 lần4 lần5 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
28-01-2023 1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần6 lần4 lần
27-01-2023 3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần5 lần2 lần
26-01-2023 4 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần4 lần2 lần4 lần0 lần
25-01-2023 4 lần4 lần2 lần1 lần5 lần4 lần1 lần2 lần4 lần0 lần
24-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
23-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
22-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
21-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
20-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
19-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 14 lần11 lần12 lần14 lần16 lần12 lần11 lần14 lần22 lần9 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 29-01-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
29-01-2023 1 lần2 lần1 lần3 lần6 lần2 lần4 lần1 lần5 lần2 lần
28-01-2023 4 lần4 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
27-01-2023 3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
26-01-2023 4 lần2 lần4 lần2 lần6 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần
25-01-2023 2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần5 lần3 lần3 lần
24-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
23-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
22-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
21-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
20-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
19-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 14 lần12 lần12 lần16 lần18 lần13 lần12 lần10 lần16 lần12 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
29-01-2023 0 lần2 lần7 lần2 lần0 lần1 lần5 lần5 lần3 lần2 lần
28-01-2023 2 lần3 lần1 lần3 lần7 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
27-01-2023 1 lần2 lần6 lần1 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần1 lần
26-01-2023 4 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần4 lần3 lần4 lần0 lần
25-01-2023 6 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần4 lần
24-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
23-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
22-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
21-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
20-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
19-01-2023 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
Tổng 13 lần14 lần20 lần10 lần14 lần9 lần14 lần16 lần15 lần10 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 29/01/2023
13,31
30,03
67,76
21,12
19,91
89,98
87,78
69,96
39,93
01,10
Cầu đặc biệt đẹp ngày 29/01/2023
61,16
02,20
40,04
37,73
65,56
41,14
70,07
90,09
69,96
54,45
Backtotop
sinbetkubet1xbet