Thống kê đầu đuôi XSNT - Thống kê đầu đuôi loto Ninh Thuận

Hôm nay: Thứ tư, ngày 07/12/2022
Thống kê đầu loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 07/12/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02-12-2022 4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
25-11-2022 2 lần0 lần0 lần4 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
18-11-2022 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
11-11-2022 2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
04-11-2022 0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần6 lần
28-10-2022 3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
21-10-2022 0 lần1 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
14-10-2022 0 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
07-10-2022 4 lần0 lần1 lần5 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
30-09-2022 2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 18 lần15 lần11 lần29 lần15 lần23 lần20 lần12 lần19 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 07-12-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
02-12-2022 3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
25-11-2022 0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
18-11-2022 0 lần0 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
11-11-2022 2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần0 lần1 lần2 lần5 lần
04-11-2022 2 lần0 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần5 lần1 lần
28-10-2022 3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
21-10-2022 1 lần6 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần0 lần
14-10-2022 5 lần2 lần0 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
07-10-2022 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
30-09-2022 1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
Tổng 18 lần18 lần20 lần19 lần12 lần20 lần16 lần16 lần19 lần22 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
02-12-2022 2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
25-11-2022 2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
18-11-2022 0 lần2 lần5 lần0 lần0 lần5 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
11-11-2022 3 lần0 lần0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
04-11-2022 0 lần7 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
28-10-2022 1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần4 lần0 lần
21-10-2022 2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
14-10-2022 1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
07-10-2022 1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần4 lần1 lần0 lần
30-09-2022 1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
Tổng 13 lần23 lần24 lần15 lần11 lần23 lần14 lần20 lần24 lần13 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 08/12/2022
02,20
08,80
60,06
03,30
18,81
92,29
56,65
26,62
52,25
42,24
Cầu đặc biệt đẹp ngày 08/12/2022
40,04
95,59
79,97
17,71
14,41
43,34
84,48
10,01
18,81
31,13
Backtotop
hb888xbet22kubet