Thống kê đầu đuôi XSNT - Thống kê đầu đuôi loto Ninh Thuận

Hôm nay: Thứ tư, ngày 22/03/2023
Thống kê đầu loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 22/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-03-2023 3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
10-03-2023 1 lần0 lần2 lần5 lần5 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
03-03-2023 0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần4 lần
24-02-2023 5 lần3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
17-02-2023 2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần3 lần0 lần2 lần
10-02-2023 0 lần5 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
03-02-2023 2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần0 lần4 lần3 lần2 lần0 lần
27-01-2023 0 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần5 lần1 lần
20-01-2023 0 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần5 lần1 lần
13-01-2023 2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần8 lần2 lần0 lần
Tổng 15 lần20 lần17 lần19 lần19 lần19 lần17 lần19 lần21 lần14 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 22-03-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-03-2023 1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
10-03-2023 1 lần1 lần2 lần4 lần5 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
03-03-2023 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
24-02-2023 1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần
17-02-2023 2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần4 lần
10-02-2023 1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần
03-02-2023 2 lần4 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
27-01-2023 1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
20-01-2023 1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
13-01-2023 2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần5 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
Tổng 14 lần22 lần14 lần15 lần22 lần18 lần20 lần20 lần21 lần14 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-03-2023 2 lần0 lần1 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
10-03-2023 6 lần1 lần1 lần0 lần1 lần0 lần5 lần2 lần2 lần0 lần
03-03-2023 2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
24-02-2023 1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
17-02-2023 2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần
10-02-2023 3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
03-02-2023 1 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
27-01-2023 2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
20-01-2023 2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
13-01-2023 2 lần0 lần6 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
Tổng 23 lần15 lần19 lần16 lần15 lần23 lần21 lần10 lần26 lần12 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03
Backtotop