Thống kê đầu đuôi XSST - Thống kê đầu đuôi loto Sóc Trăng

Hôm nay: Thứ tư, ngày 22/03/2023
Thống kê đầu loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 22/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15-03-2023 2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
08-03-2023 3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần
01-03-2023 1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
22-02-2023 1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
15-02-2023 1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần
08-02-2023 1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
01-02-2023 4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
25-01-2023 2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
18-01-2023 0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
11-01-2023 3 lần0 lần4 lần2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
Tổng 18 lần17 lần21 lần22 lần16 lần18 lần15 lần17 lần19 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 22-03-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
15-03-2023 4 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần6 lần1 lần1 lần1 lần
08-03-2023 2 lần0 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
01-03-2023 4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
22-02-2023 1 lần1 lần1 lần6 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
15-02-2023 0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần0 lần3 lần3 lần
08-02-2023 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
01-02-2023 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
25-01-2023 2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
18-01-2023 2 lần4 lần0 lần3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần0 lần
11-01-2023 0 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 18 lần16 lần15 lần22 lần21 lần18 lần16 lần14 lần23 lần17 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
15-03-2023 1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
08-03-2023 1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
01-03-2023 0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
22-02-2023 1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
15-02-2023 0 lần1 lần5 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
08-02-2023 1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
01-02-2023 1 lần1 lần2 lần5 lần2 lần4 lần2 lần0 lần1 lần0 lần
25-01-2023 1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
18-01-2023 1 lần4 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
11-01-2023 1 lần0 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
Tổng 8 lần15 lần21 lần25 lần21 lần20 lần21 lần19 lần15 lần15 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03
Backtotop