Thống kê đầu đuôi XSTG - Thống kê đầu đuôi loto Tiền Giang

Hôm nay: Thứ tư, ngày 07/12/2022
Thống kê đầu loto xổ số Tiền Giang trong vòng 10 lần từ 07/12/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
04-12-2022 5 lần4 lần0 lần0 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
27-11-2022 2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần
20-11-2022 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
13-11-2022 0 lần1 lần2 lần6 lần2 lần1 lần0 lần4 lần1 lần1 lần
06-11-2022 1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
30-10-2022 3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
23-10-2022 3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
16-10-2022 2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
09-10-2022 1 lần3 lần1 lần4 lần0 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
02-10-2022 0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần0 lần4 lần3 lần
Tổng 18 lần14 lần20 lần25 lần15 lần10 lần15 lần19 lần22 lần22 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Tiền Giang trong vòng 10 lần từ 07-12-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
04-12-2022 1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần6 lần1 lần2 lần1 lần
27-11-2022 3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
20-11-2022 0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần
13-11-2022 0 lần1 lần5 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
06-11-2022 1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần0 lần0 lần5 lần2 lần0 lần
30-10-2022 1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
23-10-2022 3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần0 lần5 lần0 lần
16-10-2022 2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần1 lần0 lần0 lần2 lần3 lần
09-10-2022 2 lần2 lần1 lần0 lần5 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần
02-10-2022 0 lần1 lần6 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
Tổng 13 lần16 lần21 lần24 lần16 lần14 lần23 lần13 lần21 lần19 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
04-12-2022 3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
27-11-2022 1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
20-11-2022 2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần
13-11-2022 2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
06-11-2022 4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
30-10-2022 0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần5 lần2 lần1 lần
23-10-2022 3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần0 lần7 lần
16-10-2022 1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
09-10-2022 2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần0 lần4 lần1 lần2 lần
02-10-2022 7 lần3 lần0 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 25 lần18 lần13 lần20 lần13 lần20 lần12 lần24 lần13 lần22 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 08/12/2022
02,20
08,80
60,06
03,30
18,81
92,29
56,65
26,62
52,25
42,24
Cầu đặc biệt đẹp ngày 08/12/2022
40,04
95,59
79,97
17,71
14,41
43,34
84,48
10,01
18,81
31,13
Backtotop
hb888xbet22kubet