Lô kép XSDT - Thống kê lô kép Đồng Tháp chính xác nhất

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 31/03/2023
Lô gan XSDT Lô xiên XSDT
Lô kép XSDT Đầu đuôi lô tô XSDT
Đặc biệt XSDT Đặc biệt tuần XSDT
Tần suất lô tô XSDT Theo tổng XSDT

Thống kê lô kép Đồng Tháp

THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Đồng Tháp BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số Số ngày về Ngày đã về
44 4 ngày 27/03/2023, 06/03/2023, 27/02/2023, 06/02/2023
22 2 ngày 13/03/2023, 06/02/2023
66 2 ngày 13/03/2023, 06/03/2023
00 1 ngày 06/02/2023
11 1 ngày 20/03/2023
33 1 ngày 20/03/2023
55 1 ngày 23/01/2023
77 1 ngày 13/02/2023
88 1 ngày 27/02/2023
99 1 ngày 13/03/2023
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Đồng Tháp BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số Số ngày về Ngày đã về
00 - 22 1 ngày 06/02/2023
00 - 44 1 ngày 06/02/2023
11 - 33 1 ngày 20/03/2023
22 - 44 1 ngày 06/02/2023
22 - 66 1 ngày 13/03/2023
22 - 99 1 ngày 13/03/2023
44 - 66 1 ngày 06/03/2023
44 - 88 1 ngày 27/02/2023
66 - 99 1 ngày 13/03/2023
Cầu lô đẹp nhất ngày 31/03/2023
47,74
71,17
56,65
92,29
48,84
75,57
54,45
37,73
04,40
68,86
Cầu đặc biệt đẹp ngày 31/03/2023
86,68
08,80
75,57
71,17
05,50
60,06
10,01
81,18
30,03
96,69
Backtotop