Thống kê đầu đuôi XSKH - Thống kê đầu đuôi loto Khánh Hòa

Hôm nay: Thứ hai, ngày 02/10/2023
Thống kê đầu loto xổ số Khánh Hòa trong vòng 10 lần từ 02/10/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01-10-2023 2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
27-09-2023 2 lần1 lần2 lần6 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần
24-09-2023 3 lần1 lần1 lần0 lần0 lần4 lần3 lần1 lần4 lần1 lần
20-09-2023 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
17-09-2023 1 lần1 lần4 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
13-09-2023 2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
10-09-2023 3 lần3 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
06-09-2023 2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
03-09-2023 0 lần0 lần5 lần4 lần0 lần5 lần2 lần0 lần0 lần2 lần
30-08-2023 1 lần0 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần
Tổng 18 lần10 lần28 lần22 lần15 lần24 lần17 lần15 lần14 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Khánh Hòa trong vòng 10 lần từ 02-10-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
01-10-2023 1 lần3 lần1 lần0 lần0 lần1 lần1 lần3 lần5 lần3 lần
27-09-2023 3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
24-09-2023 2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
20-09-2023 3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
17-09-2023 3 lần2 lần3 lần0 lần0 lần0 lần0 lần4 lần3 lần3 lần
13-09-2023 1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
10-09-2023 3 lần1 lần0 lần4 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
06-09-2023 1 lần5 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
03-09-2023 3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
30-08-2023 3 lần3 lần2 lần2 lần5 lần1 lần0 lần1 lần0 lần1 lần
Tổng 23 lần20 lần18 lần11 lần16 lần16 lần14 lần26 lần21 lần15 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
01-10-2023 2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
27-09-2023 0 lần5 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
24-09-2023 0 lần1 lần2 lần5 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần
20-09-2023 2 lần1 lần1 lần5 lần0 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
17-09-2023 2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
13-09-2023 4 lần0 lần3 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
10-09-2023 3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
06-09-2023 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
03-09-2023 2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
30-08-2023 2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
Tổng 19 lần20 lần19 lần22 lần10 lần15 lần22 lần17 lần18 lần18 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 02/10/2023
70,07
52,25
29,92
67,76
47,74
32,23
75,57
18,81
13,31
50,05
Cầu đặc biệt đẹp ngày 02/10/2023
50,05
43,34
89,98
20,02
57,75
71,17
29,92
73,37
12,21
49,94
Backtotop
sunwin88vin