Thống kê đầu đuôi XSQT - Thống kê đầu đuôi loto Quảng Trị

Hôm nay: Thứ tư, ngày 22/03/2023
Thống kê đầu loto xổ số Quảng Trị trong vòng 10 lần từ 22/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-03-2023 1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
09-03-2023 3 lần0 lần4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần6 lần1 lần
02-03-2023 1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
23-02-2023 1 lần1 lần0 lần3 lần0 lần3 lần4 lần1 lần1 lần4 lần
16-02-2023 0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần
09-02-2023 3 lần1 lần1 lần0 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
02-02-2023 2 lần1 lần1 lần5 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
26-01-2023 0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần0 lần
19-01-2023 0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần0 lần
12-01-2023 2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
Tổng 13 lần14 lần15 lần23 lần18 lần20 lần20 lần17 lần23 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Trị trong vòng 10 lần từ 22-03-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
16-03-2023 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
09-03-2023 1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần3 lần
02-03-2023 1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
23-02-2023 1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
16-02-2023 0 lần2 lần2 lần6 lần0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
09-02-2023 1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần
02-02-2023 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
26-01-2023 1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
19-01-2023 1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
12-01-2023 1 lần4 lần3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần
Tổng 9 lần20 lần18 lần21 lần22 lần15 lần16 lần22 lần17 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
16-03-2023 2 lần0 lần2 lần1 lần7 lần2 lần0 lần3 lần1 lần0 lần
09-03-2023 1 lần5 lần2 lần5 lần0 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
02-03-2023 1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần
23-02-2023 2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
16-02-2023 3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần5 lần4 lần0 lần1 lần0 lần
09-02-2023 5 lần2 lần1 lần1 lần0 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
02-02-2023 0 lần3 lần3 lần5 lần0 lần4 lần2 lần0 lần0 lần1 lần
26-01-2023 4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
19-01-2023 4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
12-01-2023 2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần0 lần3 lần4 lần1 lần
Tổng 24 lần15 lần21 lần20 lần16 lần20 lần17 lần17 lần13 lần17 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 22/03/2023
61,16
63,36
56,65
34,43
71,17
79,97
50,05
58,85
20,02
95,59
Cầu đặc biệt đẹp ngày 22/03/2023
40,04
58,85
48,84
23,32
80,08
87,78
52,25
15,51
63,36
30,03
Backtotop